Şiş ile Örgü Nasıl Yapılır.

1. TEMEL ÖRGÜLER
1.1. Jarse Örgüler
İsmini “Jersey” isimli bir İngiliz Adası’ndan almıştır. Bu adadaki hanımlar balıkçı
eşleri için bu örgü türü ile kazaklar örmeyi gelenek hâline getirmişlerdir.
Jarse örgüye düz örgü de denir.
1.1.1. Yüz Jarse Örgü
Şişe belirlenen sayıda ilmek atılarak ilmeklerin birinci sırada yüz ilmek ile örülüp
ikinci sırada ise ters ilmek ile örülmesiyle meydana gelir. Şişinize 10 ilmek atınız.
 Sağ şişi sol şişte bulunan ilmeğe önden
arkaya doğru batırınız.
Şekil 1.1
 İpliği sağ şişe dolayarak arkadan öne
geçiriniz.
Şekil 1.2
 Sol şişteki ilmeği bırakarak örülen
ilmeği sağ şişe geçiriniz.  Başlangıçtan itibaren tekrar ediniz. 

Ters Jarse Örgü  Şişe 10 ilmek atınız.
 Sağ şişi arkadan öne doğru sol şişin
üzerindeki ilk ilmeğe batırınız.
Şekil 1.5
 Hafifçe çekerek arkadan öne doğru
yapılan bir hareketle ipliği şişe
dolayınız.
Şekil 1.6
 Doladığınız ipliği ilmeğin içinden
geçiriniz.
Şekil 1.7
 Ördüğünüz ilmeği sol şişten çıkartınız. 

1.2. Dönük İlmekli Jarse Örgü
Birinci sırada ilmeklerin tümünün sol şişin arkasından arka brite sağdan sola batılarak
yüz örülür. İkinci sırada ise tüm ilmekler ters örülür. Diğer sıralarda işlem tekrar edilir.
1.3. Örgüde Kaçan İlmeklerin Çekilmesi
Örgü sırasında kaçan veya yanlış örüldüğü için özellikle kaçırılan ilmekler son sıraya
kadar tığla çekilebilir. Bitmiş işlerde takılma sonucu kopan ve kaçan ilmeklerin onarımı da
aynı şekilde yapılır.
1.3.1. Yüz Örgüde Kaçan İlmeklerin Çekilmesi
Tığ önden kaçan ilmeğe batırılır, ilmeğin düz ve üstünde olan arka yatay ipliğe tığ
takılır ve iplik ilmeğin içinden geçirilir. Son örülen sıraya gelinceye kadar işlem tekrar edilir.
Daha sonra ilmek sol şişe geçirilir ve örülür.
Şekil 1.9
1.3.2. Ters Örgüde Kaçan İlmeklerin Çekilmesi
Kaçan ters ilmeği almak için yatay ipliğin kaçan yönü ilmeğin önüne getirilir. Tığ
arkadan öne doğru ilmeğin içine batırılır. İpliğe takılır ve iplik ilmeğe geçirilerek içinden
çekilir. Son örülen sıraya gelinceye kadar bu işlem tekrarlanır. Sonra ilmek sol şişe geçirilir
ve örülür.
Haraşo Örgüler

Örgünün işin yüzünden ve tersinden aynı ilmekle aynı şekilde örülmesiyle oluşur.
Örgünün her iki yüzü de aynı görünmelidir.
Yüz ilmekle oluşan haraşo örgülere düz haraşo denir.
2.1.1. Düz Haraşo Örgüler
İlmeklerin her sırada yüz (jarse) örgü ile örülmesiyle oluşan örgülerdir

Akordeon Haraşo
Haraşo örgülerde örgünün akordeon görünümünde olması için aşağıdaki fotoğrafta
olduğu gibi üç sıra ters jarse, iki sıra yüz jarse örülmüştür. Akordeon örgüyü 1–2, 3-4, 4-5,
gibi istediğiniz kalınlıkta şişlerle örebilirsiniz.
Fotoğraf 2.2
2.1.3. Köpük Haraşo
Her sırada ilmeklerin arka britlerine sağdan sola batarak yüz örülerek yapılır.
Fotoğraf 2.3
13
2.2. Lastik Örgüler
Lastik gibi esneme ve toplanma özelliği olan örgülerdir.
2.2.1. Tekli Lastik
Bir ilmek yüz, bir ilmek ters örüldükten sonra ikinci sırada yüz ilmeklerin üzerine yüz,
ters, ilmeklerin üzerine de ters ilmek gelecek şekilde örülerek dikey sıraların oluşturulduğu
örgüdür (Resim 2.3).
Fotoğraf 2.4
2.2.2. Çift Lastik
Çift lastik, örgünün birinci sırasında iki yüz, iki ters örülerek diğer yapılan her
sırasında da yüz örgünün üzerine yüz örgülerin, ters örgünün üzerine de ters örgülerinin
yapılmasıyla oluşan örgüdür (Resim 2.4) .
Fotoğraf 2.5
14
2.2.3. Dönük İlmekli Lastik Örgü ( Fantezi Lastik)
Her sırada yüz ilmeklerin arka britlerden alınarak oluşturulan lastik örgüdür.
Fotoğraf 2.6
Fotoğraf 2.7
2.2.4. Çiftli İlmekli Lastik Örgü (İngiliz Lastik)
İlk sırada tüm ilmekler yüz örülür. İkinci sırada ise bir ilmek yüz örülerek (Sol şişteki
ilmeğin altında bir önceki sırada oluşmuş ilmek ortasına batarak yüz ilmek örülür ve
üstündeki sol şişin ilmeği serbest bırakılır.) sıra sonu 2 yüz ilmekle ile bitirilir.
Örgünün yüzünde ve tersinde hep ikinci sıradaki işlem uygulanır.
15
Fotoğraf 2.8
2.3. Selanik Örgüler
Selanik örgülerde örme işleminde ipliğin miktarı diğer örgülere oranla iki kat fazladır.
Örgünün sıra sayısı selanik örgünün çeşidine göre fazla örülmelidir. Tam selanik örgülerde
enine esneme oranı iki kat fazla olabilmektedir.
 Selanik (tam)
 Yalancı selanik (yarım)
 Avrupa selanik
 Seyrek selanik

Tek sayıda ilmek atınız.  11 ilmek atınız.
 1. sırada birinci ilmeği ters örünüz.
Fotoğraf 2.9
 İpliğinizin kalınlığına uygun şişinizi
belirleyiniz.
 İkinci ilmeği ters örer gibi örmeden sağ
şişe aktarınız.
Fotoğraf 2.10
 İlmek ayarlarınızı aynı sıklıkta örmeye
özen gösteriniz.
UYGULAMA FAALİYETİ–1
17
 Bir ters ilmek dolayınız.
Fotoğraf 2.11
 2. 3. ve 4. işlem basamaklarını tekrar
ederek sırayı tamamlayınız.
Fotoğraf 2.12
Fotoğraf 2.13
 İlmek sayısı 16 olmuştur, unutmayınız.
18
 2. sırada birinci ilmeği ters örünüz.
Fotoğraf 2.14
 İki ilmeği (2. ve 3. ilmek) birlikte ters
örünüz.
Fotoğraf 2.15
Fotoğraf 2.16
19
 4. ilmeği ters örer gibi örmeden sağ şişe
aktarınız.
Fotoğraf 2.17
 Bir ters ilmek dolayınız.
Fotoğraf 2.18
 5 ve 6’yı birlikte örünüz.
Fotoğraf 2.19
 6. 7. 8. ve 9. işlem basamaklarını tekrar
ederek sırayı bitiriniz.
 İlk ve son ilmekler hep ters örülecektir,
unutmayınız.
20
Fotoğraf 2.20
 İlmek sayısı 15 olmuştur.
Fotoğraf 2.21
 3. sırada ilk ilmeği ters örünüz.
Fotoğraf 2.22
21
 2. ilmeği ters örer gibi örmeden sağ şişe
aktarınız.
Fotoğraf 2.23
 Bir ters ilmek dolayınız.
Fotoğraf 2.24
 3. ve 4. ilmekleri birlikte ters örünüz.
Fotoğraf 2.25
22
 13. 14. ve 15. işlem basamaklarını tekrar
ederek sırayı bitiriniz.
Fotoğraf 2.26
 2. ve 3. sıraları tekrar ederek örgüyü
tamamlayanız.
Fotoğraf 2.27
 Selanik örgüde her iki tarafın görünümü
de aynıdır, unutmayınız.
23
Aşağıdaki uygulama faaliyetinde yalancı selanik tekniği anlatılmıştır. Uygulayınız.
İşlem Basamakları Öneriler
 Şişinize çift sayıda ilmek atınız.  İlmeklerinizi çok sıkı atmayınız.
 1. sırayı 2 ilmek ters 2 ilmek düz
örünüz.
Fotoğraf 2.28
Fotoğraf 2.29
 Sıra sonuna kadar işlemi tekrar ediniz.
Fotoğraf 2.30
 Sıra sonunu 2 ters ilmekle bitiriniz.
UYGULAMA FAALİYETİ–2
24
 İkinci sırada 1 ters ilmek örünüz.
Fotoğraf 2.31
 2 ilmek yüz 2 ilmek ters örünüz.
Fotoğraf 2.32
 Sıra sonunu 1 yüz ilmekle bitiriniz.
Fotoğraf 2.33
 Birinci ve ikinci sırayı tekrar ederek
örgüye devam ediniz.
Fotoğraf 2.34 Tek sayıda ilmek atınız.  11 ilmek atınız.
 1. sırada birinci ilmeği ters örünüz.
Fotoğraf 2.35
Fotoğraf 2.36
 İkinci ilmeği ters örer gibi örmeden sağ
şişe aktarınız.
Fotoğraf 2.37
UYGULAMA FAALİYETİ–3
27
Fotoğraf 2.38
 Bir ters ilmek dolayınız.
Fotoğraf 2.39
 2. 3. ve 4. işlem basamaklarını tekrar
ederek sırayı tamamlayınız.
Fotoğraf 2.40
28
Fotoğraf 2.41
 Sıra bittiğinde ilmek sayısı 19’a
çıkmıştır, unutmayınız.
 İkinci sırada birinci ilmeği yüz örünüz.
Fotoğraf 2.42
 İkinci ilmeği (bir önceki sırada artmış
olan ilmek) üçüncü ilmekle birlikte ters
örünüz.
Fotoğraf 2.43
29
Fotoğraf 2.44
 6. ve 7. işlem basamaklarını tekrar
ederek sırayı bitiriniz.
 Birinci ve ikinci sıradaki işlemleri takip
ederek örgüyü tamamlayınız.
Fotoğraf 2.45
Fotoğraf 2.46
 Örgünün yüzden ve tersten görünüşü
30
Aşağıdaki uygulama faaliyetinde seyrek selanik tekniği anlatılmıştır. Uygulayınız.
İşlem Basamakları Öneriler
 1. sırada dörde bölünebilen sayıda
ilmek, artı 3 tamamlayıcı ilmek atınız.
 Üç ters ilmek örünüz, 4. ilmeği ters örer
gibi örmeden alınız.
Fotoğraf 2.47
Fotoğraf 2.48
 Üç ters ilmekten sonra iplik önde
olmalıdır, unutmayınız.
UYGULAMA FAALİYETİ–4
31
 4. ilmekten sonra bir ters ilmek atınız. Fotoğraf 2.49
Fotoğraf 2.50
 5. 6. ve 7. ilmekleri ters örünüz.
Fotoğraf 2.51
 2. ve 3. işlem basamaklarını sıra sonuna
kadar devam ediniz.
32
 İkinci sırada üç yüz ilmek örünüz.
Fotoğraf 2.52
 Bir önceki sırada arttırılmış olan ilmekle
yanındaki ters ilmeği birlikte ters
örünüz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest