RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI

Kitaplar, insan yaşamında çok küçük yaşlardan itibaren önemli bir yeri olan, onun bireysel gelişimini
destekleyen, bilgi ve donanımını arttıran eserlerdir. Bebeklik döneminden itibaren çocuğun yaşamına giren
resimli kitaplar yoluyla dil, zihinsel ve sosyal duygusal gelişim alanlarında çocuğun gelişimi desteklenir,
sunduğu zengin uyarıcılar sayesinde çocuğa etkili öğrenme fırsatları sunar.
Kitaplar bebeklikten başlayarak çocukları renkler, çizgiler, harfler ve sözcüklerle tanıştırır. Çocukların
anadilini öğrenmesini sağlar. Çocukların oynama, eğlenme, görme, duyma, dokunma yoluyla tanıma ve
keşfetme gereksinimlerini karşılar. Duygu ve düşünce dünyalarını besler, yaratıcılık ve hayal dünyalarını
geliştirir. Kitapla karşılaşma önce sadece resimlerle olmakta, daha sonra resim-sözcük, resim-cümle,
resim-cümleler, resim-öykü, az resim-çok metin ve nihayet resimsiz metinlere doğru bir gelişme süreci
izlenmektedir. Resimli kitaplar, okul öncesi dönemde dil gelişimini destekler, çocukların kendilerini
tanımasına, sosyalleşmelerine yardımcı olur, bilgi ve duygusal doyum yalnızlığı azaltırlar.
Çocuklar okuma alışkanlığını öncelikle ailede, sonra da okulda kazanırlar. Anne baba kitaba değer
veriyorsa ve okuma alışkanlığı kazandırmak için çocuklarına model oluyorsa çocuklar da kitap okuma
alışkanlığını daha kolay kazanırlar. Çocukların kitabı sevmeleri için onları bebeklikten itibaren sık sık
kitapla karşılaştırmak ve renkli, müzikli kitaplardan başlayarak kitaptan zevk almaları sağlanmalıdır.
Kitap okuyan çocuklar ileride eğitim süreçlerinde daha başarılı olurlar.
Çocuklara kitabı sevdirmek kadar çocuğa hangi kitapları okumak gerektiği de bir o kadar önemlidir.
Çocuk için seçilen kitaplar onun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır

1.1. Kitapların Çocukların Gelişimine Etkileri

Resimli çocuk kitaplarının temel amacı çocuğun ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimine katkı sağlamak,
okuma alışkanlığı kazandırmak, estetik değerler kazandırmak ve eğitimine yardımcı olmaktır. Çocukların
hayal güçlerini geliştirir.
Çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimlerini destekler, sözcük dağarcıklarını zenginleştirir, dili
etkin ve düzgün bir şekilde kullanmalarını sağlar.
Çocukların gelişmekte olan iç ve dış dünyalarına katkıda bulunur.
Çocukların gerçek yaşamla bağlantı kurmalarına yardımcı olur.
Çocukların kendilerini ve içinde yaşadığı toplumun insan ilişkilerini tanımasına yardımcı olur.
Gözlem yeteneklerini geliştirerek keşfetme olanağı sunar.
Çocukların dil, zihinsel ve sosyal duygusal gelişimlerine katkıda bulunur.
Birlikte kitap okuma çocukla anne baba arasında iletişim kurulmasına yardımcı olur.
Çocukları kitaplardan insanları ve hayvanları tanımayı, sevmeyi öğrenir.
Sevme, anlama, saygılı olma, hediye etme, paylaşma gibi birçok sosyal kavramları öğrenirler.
Kişiliklerinin bir parçası olan duyguları, değer yargılarını ve anlayış tarzlarını geliştirirler.
Çocukların kavramsal gelişimini destekler, somut ve soyut kavramları öğrenmelerine yardımcı
olur.
Çocukların dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gelişimini destekler.
Çocukların okudukları veya dinledikleri kitaptaki kahramanlarla özdeşim kurarak iyiye, güzele ve
doğruya yönelmelerine yardımcı olur.
Kitaplar çocuklara değişik kültürlerden örnekler sunarak onların yaşam deneyimlerinin gelişmesini
sağlar.
Kitaplar çocukların diğer insanlarla yaşayacağı problem durumlara karşı farklı çözüm yolları
bulmalarına yardımcı olur.
Kitaplar çocukların cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her insanın birçok işte başarılı olabileceğini
algılamalarını sağlar.
Kitaplar çocukların, her an ulaşabileceği, yalnızlığını giderebileceği, konuşabileceği bir arkadaşıdır.

Fiziksel Özellikleri
Boyut: Sürekli aynı boyutlardaki kitaplar yerine farklı boyutlardaki kitaplar tercih edilmelidir. İki yaşa kadar
çocukların ellerine verilen kitaplar kolay tutma, sahip olma, benim diyebilme duygusunu tadabilmeleri
için küçük boyutta olmalıdır. Büyük boyutta, yetişkinle birlikte bakılan kitapların ise çocuğun rahatça
görebileceği, yetişkinin rahatça okuyabileceği ve kucağa sığabilecek kitaplar olması gerekir.
Kapak: Kapak çocuğun kitapla ilk tanışma aracıdır. Bu nedenle çocuğun dikkatini çekebilecek nitelikte
olmalı; renkli, resimli, çekici özellikler taşımalıdır. Kapak kağıdı, sağlam ve kaliteli olmalıdır. ABC, banyo
ya da dokunma kitaplarının kapak ve sayfaları yıpranmayı önlemek, dayanıklılığı artırmak ve çocuğa
çevirme kolaylığı sağlamak için kalın mukavva ya da plastikten yapılmış olmalıdır.
Kağıt: En iyi kalitede birinci hamur kağıt olmalı, mürekkebi dağıtmamalı, renkleri değiştirmemeli, kolay
yırtılmamalı ve mat olmalıdır. Bir yaş öncesi çocuklar kitapları ağızlarına aldıkları için yıkanabilir olması
tercih edilmelidir. Çocuğun sağlığına zarar verecek nitelikte kağıt üzerinde çıkabilir boya ya da parçalar
olmamalıdır. Bir yaştan önce kağıt yerine plastik ya da bez kitaplar, bir yaştan sonra ise çocuğun sayfaları
çevirebilme becerisini artırdığı için kartondan yapılmış kitaplar kullanılmalıdır. İki yaştan sonra sayfaların
kalınlığı incelmeye başlamalıdır.
Cilt: Çocuklar kitaplarına yetişkinlerin gösterdikleri özeni gösteremeyebilirler. Resimli çocuk kitapları
çocuklar tarafından sürekli ellenir, sayfaları çevrilirken çekiştirilir, oyuncakların arasında oyun materyali
olarak koyulur. Bu nedenle de ciltlerinin olabildiğince sağlam olması gerekmektedir. Resimli çocuk
kitabının dayanıklı olması onun sağlam olması ile ilgilidir. Çocuğun elinde kitabın dağılmaması, cildin
bozulmaması önemlidir. Çocuklar için en uygun ve sağlam olan ciltleme şekli iplik dikiş olan ciltlemedir.
70
Sayfa Düzeni: Sayfalar aralıklı satırlardan oluşmalı, sayfa kenarlarında boşluklar bulunmalıdır. Sayfalar
tek sütun halinde düzenlenerek okuma rahatlığı yaratılmalıdır. Bu sayfalarda resim yazı uyumu
sağlanmalıdır. Çocuk metni ve ona ait resmi aynı sayfada görebilmelidir.
Yazım Şekli ve Cümleler: Çocuk kitaplarında yazım şekli oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem
çocukları için hazırlanan kitaplarda süslemeli harflerden kaçınmak, olabildiğince sade harfler kullanmak
gerekmektedir. Çocukların kitabın resimlerine bakarken diğer taraftan harfleri de tanımaya başladığı
gözden kaçırılmamalıdır.
Resimli kitaplardaki yazıların harf büyüklüğü son derece önemlidir. Okul öncesi dönem çocukları için
okunacak kitaplarda önerilen harf büyüklüğü 18-22 ve/veya 14-16 punto, okumaya başlayan çocuk için
ise 16-18 punto olmalıdır.
Tek özneli, çocuğun anlayabileceği nitelikte basit cümleler kullanılmalıdır.
Resimler: Çocuğun öğrenme dünyasını zenginleştirmeli, yaratıcı güçlerini harekete geçirmelidir. Öyküdeki
ayrıntılar resimde de olmalı, metin resim bütünlüğü sağlanmalıdır. Çocuğun hayal gücünü geliştirebilmeli,
yazarın sözle anlattığını görsel olarak net bir biçimde yansıtabilmelidir. Konulardaki hareket ve duyguyu
verebilmelidir.
İçerik Özellikleri
Resimli çocuk kitaplarında karakterler; çocuk, yetişkin, gerçek ya da kişilik verilmiş hayvan, makine
ya da eşyalar olabilir. Öyküdeki yeni sözcükler, çocuğun yaş ve kavram düzeyine uygun olmalıdır. Ses
tekrarları içeren sözcükler bulunmalıdır. Sonuç olumlu olmalıdır, ayrıca öykü aniden kesilmemeli, belirli
bir sonla bitmelidir.
Kitaplardaki resimlendirmeler çok önemlidir. Çocuk resmin metinde geçen her şeyi anlatmasını
beklediğinden resimler gerçeğe uygun, ilgi çekici, hareketli olmalı ve detayları öyküye uymalıdır.
Resimdeki mizah unsuru çocukların yaş düzeyine uygun olmalıdır. Çocuk okumayı bilmediğinden, kitabı
resimlerinden okuyabilmelidir. Bunun için de resmin, ait olduğu metin yanında yer alması çok önemlidir.
Çocuğa seçilen kitapların içerik yönünden somut olması önemlidir. Çocukları korkutacak (öcü, canavar
gibi) ifadelerin kullanılmaması, hayal dünyalarını olumsuz etkileyecek anlatımlara yer verilmemesi gerekir.
71
Resimli çocuk kitaplarının başı ve sonunun olmasının yanı sıra hitap edeceği yaş grubunun dikkat süresi de
önemlidir. Okulöncesi dönem çocukların dikkat süresi kısadır. Bu nedenle iyi bir çocuk kitabının içeriğinde
bunu dikkate alması, söylenmek istenilen şeylerin olabildiğince az sözcükle anlatılması gerekmektedir.
Gereksiz detaylar çocuğun dikkatinin dağılmasına neden olacak ve öyküden uzaklaştıracaktır. Resimde
görülen kişilerin, mekanların ve eşyaların uzun uzun tanımlanmasına gerek yoktur.
İki buçuk-üç yaş çocuğu için resimli çocuk kitabının en fazla 16 sayfa olması uygun olacaktır. Yaş büyüdükçe
dikkat süresi artacağı ve çocuklar daha uzun öyküleri dinleyebileceği için beş yaş üzeri çocuklar için
resimli çocuk kitapları 32 sayfa olabilecektir.
1.3. Yaşlara Göre Resimli Çocuk Kitaplarının Özellikleri
Çocukları erken yaşlarda kitapla tanıştırmak okuma alışkanlığı kazandırmanın en önemli yoludur.
Çocukların oturmaya başlaması ile birlikte onların duyu gelişimlerini destekleyecek dokunsal, işitsel
ya da banyo kitapları alınarak kitapla tanışmaları sağlanmalıdır. Çocukların sürekli gelişme ve değişme
sürecinde olması, onların seviyesine hitap eden eserlerin yaşlara göre farklılık göstermesi gereğini ortaya
çıkarmaktadır. İyi bir çocuk kitabı çocukların gelişme ve büyüme çağlarına uygun olmak zorundadır.
Çocuk kitapları hangi yaş grubuna sesleniyorsa, resimler de ilgili yaş grubunun özelliklerini taşımalıdır.
İyi hazırlanmış bir kitap, bir bilgi edinme ve öğrenme aracı olduğu kadar çocuğun eleştirel düşünmesini
ve hayal etmesini sağlar. ,Ayrıca kitap kahramanı ile özdeşim kurarak, hayallerini, beklentilerini kurgusal
bir ortamda gerçekleştirmesini ve duygusal olarak rahatlamasını destekler.
Kitaplarda, çocuğun resim ile metinde gelişen olaylar arasında ilişki kurabilmesine yardım edebilecek
oranda basit ve sade ayrıntılara yer verilmelidir. Gelişimsel olarak yaş ilerledikçe, çocuk kitaplarındaki
metin ve resimleme oranlaması değişir, yaş büyüdükçe kitaplarda daha az resim daha çok yazı olur.
Bir-iki yaşlarındaki çocukların ilgi alanı yakın çevresidir. Bu yaşlarda çocuklar yakın çevresindeki nesne,
olay ve durumları, tanımak, algılamak, adlandırmak isterler. Resimlemenin daha fazla olduğu bu dönemde,
metin daha azdır ve geri plandadır. Bu nedenle, bu yaşlar için hazırlanacak olan kitaplar çocukların
yakın çevresindeki insanları, hayvanları ve eşyaları tanıtan ayrıntılardan arındırılmış tek bir resimden ve
resme ait tek sözcükten oluşmalı ve dayanıklı olmalıdır.
72
Çocuğun ilk aktif algılaması kulakla, sonra da gözle olması nedeniyle fiziksel oyunlara karşı duyarlıdır.
Çocuğun ağlama ve babıldama dönemlerinden sonra duygu ve isteklerini anlatabilme çağı, genetik
özellikleri ve gördüğü ilgiye bağlı olarak on sekiz ay ile iki yaş arasındadır. Konuşma evresinden başlayarak
dil gelişimi ve zevkleri oluşmaktadır. Bu yaş grubu yazılacak eserlerde kullanılan sözcük sayısının
onların anlamalarını bildiği ve çok kullandıkları kırk sözcüğü geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca mecaz
anlatımlara yer verilmemesi, bir sözcüğün ikinci üçüncü anlamını çağrıştıracak cümleler kurulamaması
önemlidir. Tek zamanlı sözcükler kullanılmalı, karışık anlatım şekillerine yer verilmemelidir. Ninniler,
resimli kitaplar, tekerlemeler, tekrar sözcüklerin çok olduğu şiirler bu yaş grubu çocukların hoşlandığı
edebiyat ürünleridir. Bu yaş grubu çocuklarda cinsiyet farkı önceden bilgilendirilmemiş ise oluşmamıştır.
Cinsiyet farkı, çocukların izledikleri filmler, aile içi ilişkiler, anne ve babanın yönlendirmesi sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle cinsiyet farkını kesin hatlarıyla ortaya koyan eserlere yer verilmemelidir.
Gelişimsel olarak iki-üç yaşlar arasında ise öğrenme alanı daha genişlemiştir. Bu yaşlardaki çocuklar
için tek olaylı, neşeli ve gerçekçi öykülerden oluşan kısa metinler ve bu metinlerin fazla ayrıntılı olmayan
resimlemelerle anlatımları ön plana çıkmaya başlar. Metnin resimlemelerle açıklayıcı bir biçimde
verilmesi, çocukların görsel ve işitsel bağlantıları kurmasını kolaylaştırır. Çocuklar metinde sözü edilen
ya da metni destekleyen öğeleri resimlemede görebilmelidir. Bu nedenle, kısa cümleler ile anlatılan
metinlerin aktarımlarında, sayfalar arası geçişlerde fazla ayrıntılı olmayan ancak metin ile ilişkilendirilmiş
resimleme tercih edilir

1.4. Etkileşimli Kitap Okuma
Kitap okurken çocukla ilişki içinde olmalıdır. Kitap okuma zamanı sadece sözcükleri okumak değil, anne
baba ile ilişki kurmaktır. Anne babanın kucağında çocuk, kitap okurken kendisi ile ilgilendiğini düşünür ve
güven duygusu geliştirir. Kitap okurken en önemli nokta, anlatıcı veya okuyucu kişinin sesini kullanarak
öyküdeki atmosferi yaratmasıdır. Okumasıyla, tonlamasıyla, vurgularıyla, ritim ve ses melodisiyle
çocuğun dikkatini çekebilmelidir.
Seçilen resimli öykü kitaplarının soru sormaya ve rehberlik etmeye uygun olması gerekir. Kitapla çalışırken
çocuklara, açık ve anlaşılır sorular sorulmalı, “evet”, “hayır” yanıtlı sorular yerine daha çok çocuğa cevap
olanağı sağlayacak açık uçlu sorular (Ne, nerede, nasıl, kim, ne zaman, niçin?) sorulmalıdır. “Bu resimdeki
hayvanın adı neydi?”, “Bu meyve hangi renk?”, “Bu resimdeki inekler nasıl ses çıkarıyor?” gibi basit
sorular çocuğun kitaba olan ilgisini artıracak ve dikkatini kitaba toplayacaktır. Bu tür sorular çocuğun
düşünme, hayal etme, hissetme ve bunları ifade etme yeteneklerinin gelişmesini destekleyecektir.
74
Anne Babalara Etkileşimli Kitap Okuma Önerileri

Okuma zamanında çocuğunuzu kucağınıza alın.

Yaş grubuna uygun seçtiğiniz kitabı, çocuğun resimlerini görebileceği şekilde tutun.

Çocuğun ilgisini çekecek ses tonu ile kitabın resimlerini çocuğa gösterin.

Resimlerle ilgili çocukla konuşun.

Bir yaştan sonra kitap okurken, çocuğunuzla yan yana oturabilir veya onu kucağınıza alabilirsiniz.
Bu şekilde çocuğun resimleri görerek incelemesini sağlamış olursunuz. Çocuğunuz ile kitaptaki
resimlerin renkleri, sayıları hakkında konuşabilir ve ona sorular sorabilirsiniz.

Yatmadan önceki 15 dakikalık zamanı iki-üç yaş grubu çocuklarınız için kitap okuma zamanı olarak
belirleyebilirsiniz. Gün içerisinde de çocuğunuz istediği sürece kitap okuyabilirsiniz.

Çocuğunuz her istediğinde aynı kitabı tekrar tekrar okuyun.

Okuduğunuza kitabı ses tonunuzu farklılaştırarak canlandırın.

Çocuğunuzun ilgi alanlarına göre kitap seçin. Bunun için denemeler yapabilirsiniz.

Çocuğunuz kitap okurken oturmuyorsa önce kısa sürelerle sadece resimlere bakın ve kitap
bittiğinde sözel olarak ödüllendirin. Örneğin; “Aferin, okuduk” deyin.

Çocuğunuzu uygun kütüphanelere götürün.

Kitap okumayı hayatınızın bir parçası haline getirin. Çocuğunuza yolda, arabada, evde bol bol öykü
anlatın. Bu öykülerin kahramanları çocuğunuz ya da çocuğunuzun en sevdiği karakterler olabilir.

Okuduğunuz kitap hakkında “Kimler vardı? Neler olmuştu? Öyküdeki … nasıldı? Öykünün sonunda
ne oldu?” gibi sorular sorun.
75
Çocuklara kitabı sevdirmek için;

Okumaya karşı olumlu tutum geliştirin.

Bunun için siz anne babalar okumaya karşı tutum ve davranışlarınıza dikkat edin.

Çocuklar yetişkinleri taklit eder. Gün içerisinde kitap, dergi ya da gazete okuyarak ona model
olun.

Evinizde okumayla ilgili materyallerin bulunduğu bir köşe oluşturun. Bu köşe de çocuğunuzun
erişebileceği bir alana onun kitaplarını yerleştirin.

Evdeki uygun yerlere sizin ve çocuğunuzun dikkatini çekecek kitaplar yerleştirin.

Aile için özel okuma saati belirleyin. Bu sürenin 15 dakikadan az olmamasına dikkat edin.

Çocuğunuza sık sık gelişim düzeyine ve yaşına uygun kitap okuyun.

Çocuğunuzun kitapları incelemesine ve okurken sayfaları çevirmesine kendi kendine kitapla ilgili
konuşmasına, kitabı okuyormuş gibi yapmasına fırsat verin fırsat verin.

Kitap almak için kitapçıya çocuğunuzla birlikte gidin. Kitapçıda kitaplara dokunmasına, bakmasına,
alıp incelemesine izin verin, birlikte kararlaştırdığınız bir kitabı alın.

1.5. Evde Yapılabilecek Kitap Örnekleri
Etkinlik 1: Çilek Kitabım
Materyaller: Kalın karton, makas, boya kalemleri, gazete ve dergilerden kesilmiş meyve resimleri,
yapıştırıcı, iğne iplik.
Evde dokuz-on aylık bebekler için kartondan kitap yapabilirsiniz. Kartonu alın ve meyveler için
hazırlayacaksanız meyve şeklinde örneğin, çilek şeklinde beş-altı parça kesin. Her parçaya bir meyve
çizebilir veya dergilerden, kitaplardan kestiğiniz meyve resimlerini yapıştırabilirsiniz. Bu kartonları
dikerek birbirine birleştirin. Çocuğunuzla birlikte hazırladığınız kitabı okuyun.
Öneri: Bu kitabı değişik meyveler şeklinde oluşturabileceğiniz gibi kitabın sayfalarını basit hayvan figürleri
şeklinde oluşturup hayvanları tanıtabilirsiniz, çiçek şeklinde oluşturup aile üyelerinin fotoğraflarını
koyarak aile albümü hazırlayıp çocuğunuzla birlikte inceleyebilirsiniz.
Etkinlik 2: Örgüden Kitap Hazırlama
Materyaller: Tığ veya şiş ve farklı renklerde ip.
Tığ ile 10X10 cm uzunluğunda her renkten kare parçalar örün. Her parçanın üzerine, zeminden farklı
meyve ya da hayvan resimleri işleyebilir ya da kumaştan keserek sağlam bir şekilde dikebilirsiniz.
Hazırladığınız sayfa şeklindeki parçaları tığ ile birleştirin.
Bu etkinliği evinizde bulunan artık sert kumaşlardan da yapabilirsiniz. Bunun için kumaşı kare şeklinde
kesin, kenarlarını elinizde ya da makinede zıt renklerle sürfile yapın. Üzerine kumaşlardan kesilmiş zıt
renklerde geometrik şekiller (kare, üçgen, daire), hayvan, meyve, ağaç veya ev şekilleri dikin. Kumaş
olarak etamin kullanabilir ve üzerini işleyebilirsiniz.
Öneri: Diktiğiniz kumaş üzerine evde bulunan düğmeler, deri parçaları, farklı dokudaki kumaşlar
(peluş, kadife, kot, triko, keçe, saten, tül gibi) sağlam bir şekilde dikilerek çocuğun dokunma duyusunu
geliştirecek dokunma kitapları da hazırlayabilirsiniz.
77
Etkinlik 3: Tırtılım
Materyaller: Büyük karton, makas, yapıştırıcı (solvent içermeyen), kuru boya (zararlı madde içermeyen),
hayvan resimleri.
Büyük ebatlarda bir kartonu tırtıl şeklinde çizin ve kesin. Zararlı olmayan boyalarla istediğiniz renge
boyayın. Kıvrım yerlerinden katlayın. Her katın yüzüne bir hayvan resmi çizin ya da yapıştırın. Çocuğunuzu
kucağınıza alın ve tırtıl şekilli kitabı çocuğa hayvanları tek tek göstererek açın. En son tırtılınızı gösterin.
Etkinlik 4: Şekillerim
Materyaller: Büyük karton, makas, yapıştırıcı (solvent içermeyen), değişik dokularda kumaş parçaları
(saten, sünger, kadife, yünlü, buklet, keçe, kot, triko, deri, pazen, halı, penye vb. kumaş).
Büyük kartonu üç parçaya kesip, parçaları ortadan katlayın ve üst üste koyun. Orta kısımlarından
iğne ile dikin. Böylece altı sayfalık bir kitap yapabilirsiniz. Her sayfaya farklı kumaş parçalarını değişik
geometrik şekillerde yapıştırın. Çocuğunuzla oturup bu kitabın sayfalarına dokunabilir ve değişik öyküler
anlatabilirsiniz.
Etkinlik 5: Hayvanlarla Tanışalım
Materyaller: Kare şeklinde değişik renklerde keçe parçaları, hayvan resimleri, pul, düğme, değişik
büyüklükte boncuk türleri, fermuar, iğne, iplik
Kare şeklinde keçe parçalarını kesin. Kullanacağınız keçe parçasının üzerine zıt renklerde tercih
edebileceğiniz farklı hayvan figürleri kesin. Fil, aslan, zürafa, su aygırı, kuş, köpek, inek vb. hayvan
resimlerini kitaplardan kalıp alarak keçe veya farklı kumaşlardan kesip daha önce hazırladığınız kare
keçe sayfalarına sağlam bir şekilde dikin. Hayvanların vücut ayrıntılarını boncuk, pul, düğme kullanarak
oluşturabilirsiniz. Elde ettiğiniz sayfaları sıkıca birbirine dikin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest