OYUNCAKLAR

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren gelişimlerini etkileyen ve destekleyen en önemli araç oyun ve
oyuncaklardır. Çocukların büyümesi ve sağlıklı gelişmeleri için beslenme, sevgi, bakım ne kadar gerekli
ise oyun ve oyuncaklar da o kadar gereklidir. Gelişim evreleri boyunca her çocuk oyun oynamaya ve
oyuncağa büyük gereksinim duyar. Çocuklar bütün deneyimlerini oyun ve oyuncaklarla edinirler. Oyunun
gerçekleşmesinde oyuncağın önemli bir yeri vardır. Oyun ve oyuncak birbirinden ayrı düşünülemez.
Çocuklara sunulan oyuncak ve oyun araçları, onların yaratıcılığını ve hayal dünyasını geliştirir, dış dünyayı
tanımalarına ve yetişkin becerilerini kazanmalarına yardımcı olur. Toplum ve çevre ile olan ilişkilerini
düzenler. Çocukların zihinsel, dil, hareket, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler.
2.1. Oyuncağın Önemi
Oyun oynamak çocukların kendi deneyimlerini yaşayarak hayatı tanımalarının aracıdır. Çocuklar bunu
oyuncakları aracılığı ile yapar. Oyuncaklar; çocukların beş duyusu ve duygularını uyaran, zihinsel dil,
hareket, sosyal ve duygusal gelişimlerini etkileyen, biçimlendiren ve düzenleyen; yeteneklerinin ortaya
çıkmasını destekleyen, yaratıcı yönlerini ve hayal güçlerini geliştiren her tür oyun aracıdır. Bir nesnenin
oyuncak olarak adlandırılması için hazır bir ürün olmasına gerek yoktur. Çocukların oyun oynarken
kullandığı her türlü araç (çocuğa zarar vermeyecek, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak nitelikte
olanlar) oyuncaktır. Kum, su, boş kutular, kâğıtlar, tahta parçaları gibi. Çocukların oynamaktan hoşlandığı
bir ev eşyası da onlar için etkili bir oyuncak olabilir. Oyuncaklar, çocukların doğal yeteneklerini ortaya
çıkaran oyun yoluyla gelişimlerini destekleyen araçlar olmalıdır.
52
Çocuklar farklı gelişim evrelerinde çeşitli oyuncaklara ihtiyaç duyarlar veya aynı oyuncakların bazılarını
değişik gelişim aşamalarında farklı biçimlerde kullanabilirler. Evde bulunan çeşitli nesneler çocukların
hayal gücü ile farklı şekillere girebilir. Örneğin; tencere kapağını direksiyon, oklavayı at, büyük boş bir
kutuyu roket, bir çorabı kukla vb. olarak düşünebilir ve oynayabilirler. Evde bulunan artık materyaller ile
çocuklarla birlikte oyuncaklar yapılabilir. Bu amaçla evde bulunan mukavva kutular, plastik şişeler, boş
makaralar, şampuan kutuları, deterjan kutuları, kumaş parçaları, düğmeler, boncuklar, renkli ipler, fındık
ceviz kabukları, renkli gazete dergi sayfaları ve bunun gibi artık materyaller evde toplanabilir. Öncelikle
bu materyallerin çocuklar tarafından kullanılabilecek bir hale getirilmesi gerekir. Oyuncak yapımı için
kullanılacak materyallerin çocuğun sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde temizlenmesi
ve hazırlanması önemlidir. Örneğin; şampuan ve deterjan kutuları iyice yıkanmalı ve havalandırılmalıdır.
Çocukların yeteneklerini ortaya çıkartacak oyuncaklar bir eğitim işlevi olarak görülmeli ve oyuncak
seçiminde özellikle buna dikkat edilmelidir. Her yaş ve cinsiyetteki çocuk açısından doğru oyuncaklarla
oyun oynamanın ciddi yararlar sağladığı bilinmektedir.

Oyuncaklar çocukların;
• Alıcı ve ifade edici dil becerilerini,
• Düşünme becerilerini,
• Kendime güven duygusunu,
• Problem çözme yeteneğini,
• Hayal gücünü,
• Araştırma ve keşfetme isteğini,
• Merak duygusunu geliştirir.
53
Oyuncaklardan istenen yararın sağlanabilmesi için ev ortamında çocuklar için bir oyuncak köşesi
düzenlenmelidir. Bu köşenin çocuğun rahatça hareket edebileceği ve ona zarar vermeyecek bir düzende
olması gerekir. Açık rafları olan dolaplar veya oyuncak sepeti veya kutusunda çocuklar oyuncaklarına
rahatça ulaşabilmeli, oyununu bitirdikten sonra oyuncaklarını toplayıp yerine kaldırabilmelidir. Oyuncak
köşesinde bulunan oyuncaklar, çocukların ilgisini çekmesi açısından zaman zaman kaldırılmalıdır.
Çocukların oyuncaklarını toplama alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için model olarak birlikte toplama
oyunları oynanmalıdır. Oyuncak köşesinde bulunan oyuncaklar belirli aralıklarla gözden geçirilmeli,
temizlik, bakım ve tamirleri yapılmalıdır. Oyuncak köşesi, düzen alışkanlığının kazandırılmasında ve
sorumluluk duygusunun geliştirilmesinde çok önemlidir.
2.2. Oyuncakların Genel Özellikleri
Oyun ve oyuncaklar yaş ve cinsiyete göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bebekler, şekil, renk ve sese
karşı duyarlıdır. Bu açıdan ilk aylarda seçilen oyuncakların bebeğin görsel ve işitsel, dokunsal duyularını
geliştirecek özelliklerde olmalıdır. Oyuncaklar, 0-18 ayda kırılmayan, emniyetli, yıkanabilir, küçük parçalar
içermeyen, boyası çıkmayan nitelikte seçilmelidir. Daha sonraki aylarda bebekler çevreleriyle daha çok
iletişime gireceğinden keşfetme ve merak duyguları artacaktır. Legolar ve büyük parçalı yapbozlar 18.
aydan sonra uygundur. Çocuklar yürüme becerisini kazandıkları için çekerek yürüyebilecekleri oyuncaklar,
kamyonlar ve arabalar kullanılabilir. Bu oyuncaklar çocukların toplum içinde gördüğü araçları taklit
etmelerini de sağlar. Yumuşak bebekler, küçük parçalar içermeyen ve keskin köşeleri olmayan hayvan
figürleri, yumuşak toplar bu dönem çocuklarının severek oynadığı oyuncaklardır. Yetişkinin kontrolü
altında su ve kumla oynamaları dokunma duyularını, özgüven kazanmalarını ve dikkat becerilerini geliştirir.
54
Anne babalar oyuncak seçiminde çocuklarının gelişim özelliklerini, cinsiyetlerini, ilgi ve becerilerini ve
yaşını dikkate almalıdır. Bunların dikkate alınmadığı oyuncak seçimi hiçbir yarar sağlamayacağı gibi
olumsuz etkiler de neden olabilir.
0-6 Aylık Bebek Oyuncakları
Bu yaşa yönelik oyuncaklar esas olarak bakma, dinleme ve ağza almaya yöneliktir. Bu dönemde özellikle
yaşamın ilk aylarında parlak, zıt renkli ve ses çıkaran nesneler dikkatlerini çeker. Bu dönemde bebekler
nesnelere dokunmaktan, tutmaktan, elleriyle vurarak döndürmekten, saklamaktan, tekmelemekten, ağza
almaktan hoşlanırlar. Ayrıca mobil gibi yatakları üzerine asılabilen nesnelerden, dönenceleri izlemekten
hoşlanırlar.
Bebeklerin izlemesi ve uzanabilmesi için asılan oyuncaklar, onlarından 15-20 cm uzağa görme alanları
içine yerleştirilmelidir. Bebeklerin ellerinde tutacakları oyuncaklar hafif ve elleriyle tutmalarına uygun
oyuncaklar olmalıdır. Oyuncakların keskin köşe ve kenarları olmamalı, küçük parçalar, zehirli malzemeler,
cam parçalar, parmakların sıkışabileceği delikler ve uzun ipler içermemelidir.

0-6 Aylık Bebekler İçin Alınabilecek Oyuncaklar;
Çıngıraklar,
Müzikli oyuncaklar,
Pamuklu kumaş, sünger vb. değişik materyallerden yapılmış, sıkınca ses çıkaran oyuncak ve toplar,
Kırılmaz aynalar,
Dişlikler,
Resimli bez ya da plastik kitaplar,
Birbirine geçen plastik halkalar,
Duyu battaniyesi, sepeti, yastıkları, minderleri.
7-12 Aylık Bebek Oyuncakları
Bu aydaki bebekler oyuncaklarla daha uzun süre ilgilenirler. Oyuncakları; birbirine vurmaktan, nesneleri
üst üste yığmaktan, iç içe yerleştirmekten, bir şeyin içine koyup dışına çıkarmaktan, düşürmekten,
açıp kapatmaktan, tuşlara basmaktan, bükmekten, sıkmaktan, sallamaktan, sürüklemekten, ısırmaktan,
fırlatmaktan, doldurup boşaltmaktan hoşlanırlar. On-on iki aylık bebekler nesneleri her yönü ile tanımaya
çalışırlar ve her şeyi keşfetmek isterler.
56
7-12 Aylık Bebekler İçin Alınabilecek Oyuncaklar;

Renkli toplar (topların çapı en az 44 mm. olmalıdır),
Üst üste istiflenebilen büyük ebatlı oyuncaklar,
Renkli halkalar,
Çıngıraklar,
Müzikli oyuncaklar,
Yumuşak sıkınca ses çıkaran oyuncak ve toplar,
Kırılmaz aynalar,
Dişlikler,
Karton kitaplar,
Sert kumaş oyuncaklar,
Kapağa açılınca içinden nesneler çıkan kutular,
Doldurup boşaltma oyuncakları,
Banyo oyuncakları,
İtmeli çekmeli oyuncaklar,
Duyu battaniyesi, sepeti, yastıkları, minderleri.
1-2 Yaş Çocuk Oyuncakları
Çocuklar bu dönemde başkaları ile işbirliği içinde oynamaya başlarlar. Ancak ağırlıklı olarak tek başlarına
oynamayı tercih ederler. Taklit oyunlarına ilgileri artar. Fiziksel aktivitelerden büyük zevk alırlar. Çocuklar
kendi çabaları sonucunda hareket eden veya ses veren oyuncaklardan hoşlanırlar. Gerçekçilik isteği
artar. Nesnelerin niteliklerine ilgi göstermeye başlarlar. Parlak renkli oyuncakları tercih etmektedirler.
Oyuncaklar kırılmaz olmalı, çocuk üstüne çıktığında ya da içine girdiğinde ağırlığını taşıyabilmeli ve küçük
parçalara ayrılmamalıdır. Oyuncaklar çocuğun kaldırabileceği ve taşıyabileceği ağırlıkta olmalıdır.
57
1-2 Yaş Çocuklar İçin Alınabilecek Oyuncaklar;

Bebek arabaları,
Alış veriş arabaları,
El arabaları,
Üç tekerlekli bisiklet (yetişkin kontrolünde oynatılmalıdır),
Tüm park oyuncakları (yetişkin kontrolünde oynatılmalıdır),
Tahta bloklar,
Legolar,
Küpler,
İç içe geçirilerek şekiller üretebileceği oyuncaklar,
Yapbozlar (iki-üç parçalı büyük tahta yapbozlar),
Parçaları uygun boşluklara yerleştireceği yapbozlar,
Çok parçalı evcilik oyunları,
Çeşitli şekilleri yerleştireceği şekil oyuncaklar,
Kum ve su oyuncakları (yetişkin kontrolünde oynatılmalıdır),
Oyuncak bebekler ve bebek elbiseleri,
Hayvan oyuncaklar (büyük-küçük),
El kuklaları,
Boy aynası,
Taşıt araçları (kamyon, tren, uçak vb.),
Zil, davul, ksilefon, borazan,
Boya kalemleri (yetişkin kontrolünde kullanılmalı),
Oyun hamuru (yetişkin kontrolünde oynatılmalı),
Müzik kutusu,
Kitaplar (basit, kısa öykülerin, tanıdık konuların yer aldığı),
Eşleştirme, sınıflandırma oyuncakları (renklere, şekillere, seslere, kavramlara göre).
2-3 Yaş Çocuk Oyuncakları
İki-üç yaşta çocukların ellerini ve parmaklarını kullanmalarında belirgin bir gelişme olur. Parmakların
hareketleri daha hassas ve etkin hale gelir ve eklemlerin esnekliği artar. Çocuklar hem kendileriyle
hem de nesneler/oyuncaklar ile deney yapmaya devam eder ve sürekli olarak, dünya algısını yenileyen
şaşırtıcı bağlantıları araştırmak ve bulmak için yeni yöntemler keşfederler. Bu süreçte taklit becerileri ile
birlikte rol yapma becerisi de ortaya çıkmaya başlar. Çocuklar artık; inşa etmekten, evcilik oynamaktan,
tırmanmaktan, ayırıp tekrar birleştirmekten, şekil vermekten ve yoğurmaktan çizim yapmaktan,
sayfalarını çevirip bakabileceği kitaplardan hoşlanırlar.
58
2-3 Yaş Çocuklar İçin Alınabilecek Oyuncaklar;

İpinden çekebileceği oyuncaklar: Bebek arabaları, alışveriş arabaları, el arabaları gibi itme-çekme
oyuncakları,
Üç tekerli bisiklet,
Tüm park oyuncakları,
Tahta bloklar,
Legolar, küpler, iç içe geçirerek şekiller üretebileceği oyuncaklar,
Yapbozlar (2-2.5 yaş: 4-5 parça, 3 yaş: 6-12 parça),
Mıknatıslı tahtalar,
Çok parçalı evcilik oyunları,
Rakam/sayma oyuncakları,
Çeşitli şekilleri yerleştireceği şekil oyuncakları,
Renkli/şekilli tombala,
Kum ve su oyuncakları,
Oyuncak bebekler ve bebek aksesuarları,
Oyuncak hayvanlar,
El ve parmak kuklaları,
Çeşitli rolleri canlandırabileceği kostümler,
Çocuk boyuna uygun ebatlarda fırın, ocak, buzdolabı gibi değişik ev gereçleri,
Tüm ev temizlik ve yemek gereçleri,
Tam boy aynası,
Su oyuncakları (yetişkin kontrolünde oynatılmalıdır)

Şişirilebilir toplar,
Sallanan at vb. oyuncaklar,
Tamir setleri,
Yumuşak tebeşir, pastel boya ve kâğıtlar,
Farklı boyutlar da üst üste konulabile ya da iç içe geçebilen küpler,
Müzik aletleri, zil, tef, ksilofon, davul, ritim çubukları,
Farklı boyutlarda kamyon, tren, uçaklar vb. oyuncak taşıtlar,
Farklı boyutlar ve özelliklerde resimli çocuk kitapları,
Evde çocuğun oyuncak olarak kullanabileceği gerçek ev eşyaları (eşyaların çocuğa zarar vermeyecek
nitelikte olması önemidir).

2.3. Oyuncak Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar
Çocukların doğal yeteneklerini ortaya çıkaran, oyun yoluyla gelişimini destekleyen oyuncakların seçimi en
önemli noktadır. Oyuncak seçerken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

Oyuncaklar çocukların yaşına ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.
Anne ve babalar kendi istek ve beğenileri yerine, çocuklarının istek ve gereksinimlerine uygun oyuncak
tercihi yapmalıdırlar.
Oyuncaklar sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
Çocuklar için tehlike yaratabilecek nitelikteki (sivri, paslı, kesici, delici, boyası çıkabilen vb.) oyuncaklar
ve oyun malzemeleri tercih edilmemelidir.
Oyuncaklar kolay temizlenebilen bir materyalden yapılmış olmalı, canlı, parlak renkte ve estetik özelliğe
sahip olmalıdır.
Oyuncakların seçiminde önce basit, sonra karmaşık oyuncaklar tercih edilmelidir.
Sadece öğretme amaçlı oyuncaklar yerine, hem eğlenceli hem de eğitsel özellikleri olan, problem çözmeyi
sağlayan, merak uyandırıcı oyuncaklar tercih edilmelidir.
Oyuncakların çok pahalı olması önemli değildir. Önemli olan oyuncağın niteliği ve çocuğa uygunluğudur.
Kız ve erkek çocuklar aynı oyuncaklar alınabilir.
Özellikle küçük yaş grubu çocuklar için kolay çıkabilen ve yutulma riski olan oyuncaklar tercih edilmemelidir.
60
Oyuncak seçimi ve alımı kadar, çocuklarla etkin bir şekilde bu oyuncaklarla oynamak da önemlidir.
Oyuncak ilk alındığında çocukla beraber oynamak, özelliklerini göstermek, kullanma şeklini anlatmak,
çocuğun oyuncaktan zevk almasını sağlar.
Bazı oyuncaklar için gerekli güvenlik önlemleri alınmadığında tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir.

Bisiklet, salıncak, kaydırak, oyun alanı malzemeleri, spor oyuncakları dikkatli ve güvenli
kullanılmadığında düşme ve yaralanmalara sebep olabilir.
Oyuncakların içinde bulunan boyalar, vernik, cila vb. gibi maddeler ve pille çalışan oyuncaklarda
bulunan çeşitli ebatlarda düşük kaliteli piller dikkatli ve güvenli kullanılmadığında zehirlenmelere
neden olabilir.
Oyuncakların kırılabilir ve ayrılabilir parçaları (pelüş oyuncakların gözleri, dolgu bebeklerin
giysilerinin düğmeleri ve benzeri aksesuarları), küçük mıknatıslı oyuncaklar, oyuncak bozuk
paralar, oyuncaklardaki yaylar, teller, plastik oyuncaklar, balonlar, belirsiz oyuncaklar, oyuncak
bebek parçaları, kurşun kalem, oyuncakların paketleri ve çantaları, büyük boyutlu oyuncak kutuları,
çocuğun yaş seviyesi için uygun olmayan küçük parçalı takmalı, sökmeli oyuncaklar, marketlerde
satılan çikolata içinde bulunan oyuncaklara dikkat edilmeli aksi taktirde boğulmalara neden olabilir.
Yaylar, oyuncakların küçük sökülebilir-ayrılabilir parçaları, tabanca, tüfek gibi çok gürültülü
oyuncaklar, telefon, sesli oyuncak hayvanlar, müzik kutuları, ziller ve diğer bebek oyuncakları
gibi gürültülü ve rahatsız edici sesler çıkaran oyuncaklar, dart okları, pervaneli oyuncaklar ve
fırlatılabilir oyuncaklar (oyuncak helikopter vb.) güvenli kullanılmadığında görme ve işitme
kayıplarına neden olabilir
61
2.4. Oyuncak Güvenliği
Oyuncak satın alırken oyuncak için yaş etiketi, uyarıları, güvenlik mesajları ve kurulum yönergeleri
okunmalıdır.
Kırılan ya da bozulan oyuncaklar tamir edilmeli, eğer tamir edilemiyorsa en kısa süre de atılmalıdır.
Oyuncaklar ve parçaları zorlanmaya karşı sağlam ve mekanik dayanıklılığa sahip olmalıdır.
Oyuncaklara yapışık plastik etiketler, fiyat etiketlerinin plastik bağları ve benzeri şeyler kesilmeli
ve atılmalıdır.
Dolgu oyuncaklar yıkanabilir özellikte olmalıdır.
Oyuncakların ambalajları boğulma riski içermemelidir.
Elektrikli oyuncaklar risk taşıdığından dolayı yetişkin kontrolünde kullanılmalıdır.
İp ve ipli oyuncaklar, bağcık, sicim, kordon, kemer gibi malzemelerin kullanımına dikkat edilmeli,
bu tip parçaları olan oyuncaklar alınmamalı, alındığı takdirde yetişkin kontrolünde kullanılmalıdır.
Oyuncaklar, çocukların işitme fonksiyonlarını etkileyecek düzeyde ses ve gürültü üretmemelidir.
Üç tekerlekli bisiklet çocuğu taşıyabileceği ağırlıkta olmalı, devrilmemeli, dengede durmalı
mümkünse kask, dizlik gibi güvenlik ekipmanları ile satın alınmalı ve yetişkin kontrolünde
kullanılmalıdır.
Pille çalışan oyuncaklarda içindeki kimyasalın akmayacağı kaliteli pillerin kullanılması ve özellikle
oyuncağın pil koyma yerinin vidalı bir emniyetle kapatılması önemlidir.
Oyuncaklar yanıcı bir madde veya kıvılcımla temas ettiğinde kolayca alev almayan malzemelerden
üretilmiş olmalıdır.
Tüm oyuncaklar kurşunsuz boya ile boyanmış olmalıdır.
Kokulu oyuncaklar, alerjiye neden olabilecek esanslar içermemelidirler.
62
2.5. Evde Oyuncak Yapımı Örnekleri
Etkinlik 1: Hafıza Kartı Hazırlama.
Materyaller: Karton, el işi kağıdı, boya kalemleri, resimler
İki-üç yaş grubu çocuklarınız için hafıza kartı oluşturabilirsiniz. Kartonlardan aynı boyutlarda kare
şeklinde altı parça kesin. Bunları istediğiniz renkte el işi kağıdı, el işi kağıdı yoksa defter kağıdı ile
kaplayın. Her iki parçaya kendinizin çizdiği aynı iki resmi koyabilir veya kitap ve dergilerden aynı iki resmi
alıp yapıştırabilirsiniz. Bunlar basit hayvan, meyve, taşıt, çizgi film karakterleri olabilir. Böylece ikişerli
eşleştirme kartlarına sahip olabilirsiniz. Çocuğunuzla karşı karşıya oturun. Çocuğunuza oyunu anlatın.
Başlamadan önce kartlardaki resimler hakkında sohbet edin ve gösterin. Kartları resimli yüzeyleri yere
bakacak şekilde kapatın. Sonra oyuna ilk başlayan iki kart açsın. Eğer kartlar eş çıktı ise o iki kartı
alabilir. Bu kez kartları çocuğunuz açsın aynı kartı bulursa alsın. Bulamazsa iki kartı da geri kapatsın.
Tekrar siz açın, aynı kartı bulup yerdeki kartlar eşleşip bitene kadar oyuna devam edin. Çocuğunuzun
oyun hoşuna gittiyse ve daha fazla kartla oynayabileceğini düşünüyorsanız kart sayısını artırabilirsiniz.
Etkinlik 2: Mobil Yapımı
Materyaller: Üç tane 40 cm uzunluğunda çıta, yedi-sekiz adet 20 cm uzunluğunda tel.
0-6 aylık bebeğiniz için değişik şekillerde mobiller hazırlayabilirsiniz. Bunun için evde bulunan küçük
kumaşlardan toplar dikip içini doldurabilirsiniz. Bunların üstüne yüz çizebilirsiniz. Üç çıtayı kumaşlarla
kaplayın. Uçurtma yapar gibi çapraz üst üste getirin ve iple sağlam bir şekilde birleştirin. Uç kısımlarına
çentik atın Yaptığınız mobilleri buralara sağlam bir şekilde bağlayın. Aynı şekilde üst yalıtımı sağlam olan
tellerden 20 cm uzunluğunda yedi-sekiz adet bulup bunları bir halkaya birleştirebilirsiniz. Bunları yay
şeklinde açıp evde bulunan kumaşlarla kaplayıp, uçlarına daha küçük halkalar geçirebilirsiniz. Yaptığınız
mobilleri buraya bağlayabilirsiniz. Bebeğin yattığı odanın tavanına renkli kartonlardan balık şekilleri kesip
orta yerlerinden ip geçirip kartona asarak akvaryum hazırlayabilirsiniz. Balıkların iplerini mavi rafyadan
yapabilirsiniz.
63
Etkinlik 3: Bebek Yapımı
Materyaller: Farklı renklerde kumaşlar, örgü ipliği, elyaf, kalın iğne, dikiş ipi ve iğnesi.
Küçük bir kılıf dikin. Sonra diktiğiniz kılıfın dört köşesini yuvarlak şekilde katlayıp onu da dikin. Ters çevirip
içini elyaf doldurun çok sıkı olmasın. Sonra kılıfın ağzını dikip alt kısımdan tam ortasına kadar bacak
olacak şekilde dikin. Kolları da aynı şekilde dikin. Dikim işi bitiğinde gövde hazırdır. Başı için desensiz
ten rengindeki bir kumaşı yuvarlak yastık yapar gibi dikin. İçini elyaf doldurmadan önce zevkinize ve
kabiliyetinize göre ağzını, burnunu, saçlarını, kaşlarını gözlerini değişik renkteki örgü iplikleriyle yapın.
Kolay olsun diye önce kalemle çizebilirsiniz. Sonra içini elyaf doldurup ağzını dikin ve gövde ile dikerek
birleştirin. En son elinizdeki örgü iplikleriyle saçını yapabilirsiniz. Elyaf ve kumaş bulmak sorunsa pratik
olarak evdeki bir yastığı bu iş için kullanabilirsiniz.
Etkinlik 4: Çorap Kukla Yapımı
Materyaller: Gri düz renkli yetişkin çorabı, karton, kırmızı kumaş parçası (10 cm), göz için beyaz ve
siyah parça, kumaş yapıştırıcısı.
Bir-iki yaş çocuklarınız için çoraptan kukla yapabilirsiniz. Bunun için evde kullanmadığınız gri renk
yetişkin çorabını alın. Çorabı elinize giyin. Başparmağınızın geldiği ve diğer dört parmağınızın geldiği kısmı
işaretleyin. Bu işaretlediğiniz yerlere gagaları yerleştireceğiz. Daha sonra kartondan 7 cm uzunluğunda
eş kenar iki üçgen kesin. Elde ettiğiniz üçgenleri kırmızı kumaş parçası ile yapıştırıcı kullanarak kaplayın.
Çorapta işaretlediğiniz yere üçgenleri yapıştırın kuşumuzun gagası hazır. Beyaz kumaş parçasından
iki küçük yuvarlak kesin. Siyah kumaş parçasında beyaz yuvarlaklardan daha küçük yuvarlak parçalar
kesin. Kesmiş olduğunuz siyah parçaları beyaz yuvarlağın içerisine yapıştırıcı ile birleştirin. Gözler hazır.
Gözleri gaganın üzerine yapıştırın. Kuş sesleri çıkararak çocuğunuzu kuklası ile oynatın.
Etkinlik 5: Kaplumbağa Yapımı
Materyaller: Çocuğunuzun giymediği triko bir kazak, kullanmadığınız kumaş parçaları, düğme, iplik, iğne.
Çocuğunuzun giymediği kazağını yere koyun, kollarını ortadan ikiye kesin. Triko kazağın alt kısımlarını
ovalleştirerek kesin. Ovalleştirdiğiniz yerden başlayarak, alt açık olan kısmı dikin. Daha sonra gövdede
kalan kolları ve gövdeyi doldurun (elyaf, pamuk, artık kazak parçaları gibi) uygun bir kumaştan
kaplumbağanın kafasını yapın boyun kısmına dikerek sabitleyin. Kestiğiniz kolları dikerek doldurun ve
kaplumbağanın gövdesinin alt tarafına ayakları olarak sabitleyin. Kafa kısmına iki tane aynı renkten
düğme dikin, gözlerini yapın.
64
Etkinlik 6: Ellerimizle Şekillendirelim
Eğitimci önceden aşağıdaki tarife uygun olarak pişmiş tuz seramiği hazırlar.
Pişmiş Tuz Seramiği
Materyaller: Bir bardak un, 1/2 bardak nişasta, bir bardak soğuk su, bir bardak tuz, dört bardak kaynar
su, alabildiği kadar un.
Yapılışı:
Bir bardak un, nişasta ve soğuk su bir kap içinde karıştırılır. Tuz dört bardak kaynar suda eritilir. Önceki
karışım yavaş yavaş kaynar suya ilave edilir. İyice karıştırıldıktan sonra tencere ateşe konulur ve iyice
koyulaşıncaya kadar karıştırılarak pişirilir. Daha sonra soğumaya bırakılır. Soğuyunca istenilen kıvama
gelene kadar un ilavesi ile yoğrulur. Gıda boyası ile renklendirilir. Plastik torba veya ağzı kapalı bir kapta
buzdolabında birkaç gün saklanabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest